Motýle: deti 5 - 6 ročné

 - počet: 25

 učiteľky:                Anna Dudášová

                             Bc. Milena Polahárová