Zamestnanci MŠ

Vedenie MŠ

Riaditeľka školy:                Melánia Kelemenová

uč. poverená zastup. riad.  Ivana Sopociová

Učiteľky MŠ

                                            Ľuboslava Čižmárová  

                                            Anna Dudášová

                                      Bc. Ivana Fuleková                                     

                                            Ľubica Luteránová

                                             Eva Olahová

                                             Renáta Paľová

                                      Bc. Milena Polahárová

                                            Gabriela Sokologorská

                                    Mgr.  Alena Hatráková

                                   

                                

Pomocný personál

 Školník:                      

 Upratovačka:              Katarína Tkáčiková

                                    Eva Mačajová

                                    Iveta Pilipčincová

 

Školská jedáleň

 Vedúci šk. jedálne:  Martin Kužel

 Hlavná kuchárka:    Eva Naščáková

 Kuchárka:                Mária Marcinová

                                 Monika Asverusová