UJO ĽUBO V NAŠEJ ŠKOLE

V pondelok,12.03. navštívi našu materskú školu UJO ĽUBO s hudobnou rozprávkou "O pampúšikovi". Vstupné 1€.
           
 
 

 

ŽIHADIELKO V MICHALOVCIACH

 

Milí priatelia, ak ste sa rozhodli hlasovať v súťaži Žihadielko za naše mesto, preposielame Vám link na  stránku, kde je hlasovanie za detské ihrisko aj prechod priamo na stránku s hlasovaním.

Veríme, že Vám to zjednoduší hlasovanie.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

AKCIE MŠ V MESIACI DECEMBER

V mesiaci december sme pre deti, ale aj pre Vás, rodičov, pripravili pestrý program. 
 
05.12. - s mikulášskym programom navštívia našich predškolákov deti zo ZŠ Okružná 19,      
                           
 06.12. - v dopoludňajších hodinách spoločne s deťmi oslávime sviatok Mikuláša,
 
 11.12. - privítame v MŠ uja Ľuba s vianočnou rozprávkou.
 
Okrem toho sme individuálne v jednotlivých triedach pripravujeme:

- pečenie vianočných perníkov,

- od 11.12. vianočné vystúpenie detí.

Veríme, že sa Vám naše aktivity budú páčiť a navodia v Nás tú správnu dávku predvianočnej nálady.

 PAC V NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLE

 
,

1. decembra si deti z našej materskej školy rozbalia prvý z pripravovaných prekvapení, ktoré sme pre nich prichystali v mesiaci december. Spievajúce postavičky Paci Pac deti poznajú z televíznych obrazovkách, či CD prehrávačoch. V piatok ich privítame v našej škole.

Za hudobné predstavenie ďakujeme pani Hrivňákovej, ktorá akciu sponzoruje.

O ďalších akciách, ktoré pripravujeme v tomto mesiaci Vás budeme včas informovať.

 
 
 
 
 

 

OC ZEMPLÍN vyhlásil súťaž „Nakresli Maskota pre OC ZEMPLÍN“. Do súťaže sa zapojili deti zo starších tried našej materskej školy. O svojej šikovnosti výberovú komisiu presvedčila Dianka Sijková z triedy „včielky“. Dianka nakreslila mačičku, a tá sa stane maskotom OC ZEMPLÍN.

Z výhry majú radosť všetci Diankini spolužiaci, nakoľko celá trieda za odmenu dostala lístky na muzikál MADAGASCAR. Predstavenie sa uskutoční 24.11.2017 v Steel Aréne Košice.

Všetkým deťom prajeme pekný zážitok.

 

 

 

 

 

 

 

EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY

      

Európsky týždeň mobility (ETM) sa koná každý rok od 16. do 22. septembra s cieľom povzbudiť samosprávy, aby zaviedli a podporovali opatrenia udržateľnej mestskej mobility, aby vyzvali svojich obyvateľov využívať pre  prepravu  multimodálnu dopravu (peši, bicyklom či  hromadnou dopravou) -  alternatívy osobných motorových vozidiel. Tento rok sa bude kampaň zameriavať na propagáciu ekonomických prínosov inteligentnej a udržateľnej mobility pre jednotlivcov, organizácie a spoločnosť.

Aj vy máte možnosť aktívne sa zapojiť do tejto kampane,odložiť motorové vozidlá a využiť na cestu do materskej školy niektorý z alternatívnych spôsobov.
SPRIEVODNÉ AKTIVITY:

  • 18.09.2017 - Zaspievaj si: „NA CESTE SI DÁVAJ POZOR

    Aktivita spojená s výrobou ekologického dopravného

    prostriedku

  • 19.09.2017 - „JA SOM SPRÁVNY CYKLISTA“

    Prednáška v spolupráci s MsP Michalovce.

  • 20.09.2017 - „JAZDA ZRUČNOSTI“

Jazda zručnosti na bicykli, kolobežke.

     - 21.09.2017 „NA KOLIESKACH DO SVETA“

        Kreslíme na chodník – asfaltová galéria.

  • 22.09.2017 „DEŇ NA KOLIESKACH“

(v tento deň si deti v rámci možností donesú

bicykle, kolobežky, odrážadlá ....   

 

 

 

 Riaditeľka MŠ oznamuje, že dňa 04.09.2017 od 6,30 hod.

sa otvoria brány našej materskej školy.

                                          (zoznam detí nájdete v oznamoch v areály MŠ, alebo na dverách jednotlivých tried).

                                          Dieťa pri nástupe do MŠ potrebuje: - prezuvky - pevná obuv

                                                                                                   - uterák

                                                                                                   - pyžamo

                                                                                                   - náhradné oblečenie - u mladších detí

                                                                                                   - novoprijaté deti - prefotený preukaz poistenca.

                                      Všetko je potrebné označiť menom - značkou.

                                       Informácie o ostatných veciach, ktoré budú vaše deti potrebovať v MŠ získate od 

                                       učiteliek jednotlivých tried. 

                                       Ďakujeme.