SOKOLIARI V MŠ

Pondelok 15. apríl, bol pre deti dňom bohatým na nové zážitky a poznatky. Našu MŠ navštívil pán sokoliar so svojimi dravcami. Formou zážitkového učenia sa deti dozvedeli zaujímavé informácie o živote denných aj nočných dravcov, ako sa treba o nich starať, koľko rokov sa dožívajú, čo žerú, ako lovia svoju korisť a ešte veľa rôznych zaujímavosti. Niektorí vybraní odvážlivci sa nebáli a vyskúšali si aj prácu sokoliara. Netradične prežité predpoludnie sa skončilo veľkým potleskom pre sokoliara a jeho dravcov.   
 

 

 

IX. ROČNÍK 4. KOLO MESTSKEJ LIGY MATERSKÝCH ŠKÔL V POHYBOVEJ ZDATNOSTI

 „O POHÁR PRIMÁTORA MESTA MICHALOVCE“

 

Záverečné kolo IX. ročníka mestskej ligy materských škôl v pohybovej zdatnosti O pohár primátora mesta Michalovce pre škol. rok 2018/2019 sa konal v stredu 10.4.2019 v telocvični Základnej školy Okružnej 17 v Michalovciach. Na organizácii súťaže sa podieľala  Materská škola Okružná 19. Po slávnostnom otvorení, privítaní a oboznámení so súťažnými disciplínami p. riaditeľkou Kelemenovou, nasledovala rozcvička a začalo športové zápolenie detí z deviatich mestských MŠ.

Z jednotlivých materských škôl súťažili najlepšie štvorčlenné družstvá chlapcov a dievčat v štyroch štyroch disciplínach: v hode kriketovou loptičkou, v skoku z miesta, v behu 2x10 metrov a prekážkovej dráhe.

Hodnotila sa  súťaž jednotlivcov, chlapcov a dievčat v spomínaných disciplínach, ale aj celkové umiestnenie materskej školy. Ocenení boli nielen najlepší súťažiaci, ale i každé zúčastnené dieťa dostalo čokoládovú medailu a pekné darčeky.

Našu MŠ ôspešne reprezentovalo Viktorka Kacinová, Terezka Schmidová, Filipko Pavlov a Jakubko Krivák.

Teší nás, že naša Materská škola na Okružnej 19, mohla byť spoluorganizátorom  vydareného športového dopoludnia, ktorý sa možno stal motiváciou pre každé dieťa byť čo najlepším a športovať aj vo voľnom čase.

 

 

SLÁVIK V MŠ - MESTSKÉ KOLO

11. apríla sa v IX. MŠ Kamenského konalo mestské kolo súťaže „Slávik v materskej škole“. Deti zo všetkých mestských MŠ súťažili v dvoch kategóriách, a to v speve ľudových piesní a v speve piesni moderných.

Našu MŠ reprezentovali dve súťažiace – v speve ľudových piesní Terezka Schmidová – získala tretie miesto a Maruška Miková, ktorá školu reprezentovala v speve detských-moderných piesní.

CENA MESTA MICHALOVCE