OZNAM RODIČOM

Riaditeľka MŠ oznamuje, že prevádzka zariadenia počas veľkonočných prázdnin na základe vyjadrenia sa rodičov bude dňa 06.04.2023 (štvrtok) obmedzená, spojené deti v jednej triede (Lienky). Dňa 11.04.2023 (utorok) prevádzka materskej školy prerušená. Škola v riadnom režime je zabezpečená od 12.04.2023.

 

 

Melánia Kelemenová

Riad. školy 

 
 

OZNAM

        Riaditeľka MŠ oznamuje rodičom, že prevádzka zariadenia počas Jarných prázdnin na základe vyjadrenia sa rodičov detí MŠ v termíne  od 06.03.2023 – 10.03.2023 bude obmedzená, (spojené deti), zabezpečená v jednej triede (LIENKY).                    Škola v riadnom režime  od 13.03.2023.

  

                                                                      riad. MŠ : M. Kelemenová                                                                                                                                     

                                                            

                            

 

 

VZN_zmena_2023.docx (16802)         (nové platby - školné, strava)
 

 

DOTÁCIA MESTA MICHALOVCE

 

HRAVÉ POĆÍTANIE

Matematika má veľký význam pre vzdelanie každého človeka. Využíva ju každý z nás v každodennom živote. Predstavy a predstavivosť sa v matematike učia deti najčastejšie pomocou rôznych úloh a hier, ktorých riešenie pomáha rozvoju nielen matematického myslenia, ale aj tvorivých schopností , samostatnosti, percepcie, originality, pružného myslenia, intuície, pamäte. Pri rozvíjaní matematickej  gramotnosti treba pozornosť dieťaťa zamerať na objekty a vzťahy medzi nimi, ktoré má poznávať predovšetkým vlastnou činnosťou a manipuláciou.  Preto už v materskej škole venujeme pozornosť takým predstavivostiam a snažíme sa vytvoriť vhodné materiálne a technické podmienky pre rozvoj matematickej gramotnosti, ktoré pomôžu deti vzdelávať zábavne atraktívne a moderne.

Aj touto cestou by sme sa chceli poďakovať predstaviteľom nášho mesta Michalovce za finančnú podporu formou dotácie, vďaka ktorej sme mohli pokryť náklady na zakúpenie vhodného materiálu a doplniť centrá matematickej gramotnosti.

Za tým účelom sme zakúpili:

- ROZPRÁVKOVÉ KARTY - Produkt obsahuje 48 obrázkových kariet formátu A3. Každá rozprávka je rozkreslená na 6 obrázkov. Každá rozprávka má k dispozícií aj zmenšené podklady, ktoré je možné kopírovať pre ďalšie aktivity.

Sada obsahuje 8 rozprávok:

  • O červenej čiapočke
  • O smolíčkovi
  • O pampúšikovi
  • O veľkej repe
  • O troch medveďoch
  • O kozliatkach
  • O troch prasiatkach
  • O budulínkovi

- POČÍTACIE FIGÚRKY – zvieratká z džungle, chrobáčiky, vodné zvieratá, dinosaury, dopravné prostriedky.

Ďakujeme.

         

 

AKTIVITY

 
 

Projekt "ČERSTVÉ HLAVIČKY"

Certifikát kvality eTwinning

 
 

DOTÁCIA NA STRAVU