CENA MESTA MICHALOVCE ZA ROK 2018

 
5.OKTÓBRA SA KONALO SLÁVNOSTNÉ ZASADNUTIE MESTSKÉHO
 ZASTUPITEĽSTVA SPOJENÉ S ODOVZDÁVANÍM MESTSKÝCH OCENENÍ.
CENU MESTA MICHALOVCE ZA ROK 2018 ZÍSKALA AJ NAŠA MATERSKÁ ŠKOLA,
A TO PRI PRÍLEŽITOSTI 40. VÝROČIA MATERSKEJ ŠKOLY.
CENU ZA KOLEKTÍV MŠ PREVZALA PANI RIADITEĽKA MELÁNIA KELEMENOVÁ.