Rozlúčka predškolákov

Streda 19. júna patrila  našim predškolákom. Budúci školáci sa rozlúčili piesňami, tancom, básničkami a  nezabudli poďakovať p. riaditeľke, p. učiteľkám a personálu MŠ za niekoľkoročnú starostlivosť. Nastavajúcim školákom želáme veľa úspechov v škole a samé jednotky.

"Bolo nám tu dobre. Bolo nám tu dobre, dobre s vami, otvárajú sa však školské brány. Veľkej školy budem žiakom, vám ostávam kamarátom".

Olympijský deň v MŠ

Olympijský deň v utorok  11.júna  sa niesol v znamení športu a dobrej nálady.  Všetky deti z našej MŠ si mohli zašportovať a zmerať svoje sily v rôznych športových disciplínach. Zvíťazili všetci  účastníci Olympijského dňa. Za športové výkony boli odmenení symbolickou papierovou medailou, ale najväčšou odmenou bol dobrý pocit a radosť z pohybu.

 

DÚHOVÁ PALETA

Dňa 21.05.2019 sa na paletách malých výtvarníkov vynímali okrem farieb dúhy, aj všetky farebné odtiene. V priestoroch MŠ Okružná sa konal 9. ročník výtvarnej prehliadky prác detí materských škôl z Michaloviec a okolia pod názvom „Dúhová paleta“. Organizuje ho Regionálna organizácia Spoločnosti pre predškolskú výchovu „Zemplín“, ktorá združuje učiteľky materských škôl. Zúčastnilo sa jej 23 nadaných detí, ktoré sa výtvarne vyjadrovali na danú tému. Tento ročník sa niesol v duchu tradičnej slovenskej rozprávky, pričom deti mali možnosť výberu z rozprávok – Ako išlo vajce na vandrovku, Tri medvede, Dlhý, Široký a Bystrozraký. Jednotlivé diela malých umelcov sme ocenili darčekmi v podobe výtvarného materiálu, ktoré sme zabezpečili vďaka dotácie z mesta Michalovce, za čo touto cestou ďakujeme. Výstava výtvarných prác bude realizovaná v priestoroch MsÚ Michalovce od 01.06.2019 a pozývame na ňu širokú verejnosť. Tešíme sa na jubilejný 10 ročník o rok!

 

 

SOKOLIARI V MŠ

Pondelok 15. apríl, bol pre deti dňom bohatým na nové zážitky a poznatky. Našu MŠ navštívil pán sokoliar so svojimi dravcami. Formou zážitkového učenia sa deti dozvedeli zaujímavé informácie o živote denných aj nočných dravcov, ako sa treba o nich starať, koľko rokov sa dožívajú, čo žerú, ako lovia svoju korisť a ešte veľa rôznych zaujímavosti. Niektorí vybraní odvážlivci sa nebáli a vyskúšali si aj prácu sokoliara. Netradične prežité predpoludnie sa skončilo veľkým potleskom pre sokoliara a jeho dravcov.   
 

 

 

IX. ROČNÍK 4. KOLO MESTSKEJ LIGY MATERSKÝCH ŠKÔL V POHYBOVEJ ZDATNOSTI

 „O POHÁR PRIMÁTORA MESTA MICHALOVCE“

 

Záverečné kolo IX. ročníka mestskej ligy materských škôl v pohybovej zdatnosti O pohár primátora mesta Michalovce pre škol. rok 2018/2019 sa konal v stredu 10.4.2019 v telocvični Základnej školy Okružnej 17 v Michalovciach. Na organizácii súťaže sa podieľala  Materská škola Okružná 19. Po slávnostnom otvorení, privítaní a oboznámení so súťažnými disciplínami p. riaditeľkou Kelemenovou, nasledovala rozcvička a začalo športové zápolenie detí z deviatich mestských MŠ.

Z jednotlivých materských škôl súťažili najlepšie štvorčlenné družstvá chlapcov a dievčat v štyroch štyroch disciplínach: v hode kriketovou loptičkou, v skoku z miesta, v behu 2x10 metrov a prekážkovej dráhe.

Hodnotila sa  súťaž jednotlivcov, chlapcov a dievčat v spomínaných disciplínach, ale aj celkové umiestnenie materskej školy. Ocenení boli nielen najlepší súťažiaci, ale i každé zúčastnené dieťa dostalo čokoládovú medailu a pekné darčeky.

Našu MŠ ôspešne reprezentovalo Viktorka Kacinová, Terezka Schmidová, Filipko Pavlov a Jakubko Krivák.

Teší nás, že naša Materská škola na Okružnej 19, mohla byť spoluorganizátorom  vydareného športového dopoludnia, ktorý sa možno stal motiváciou pre každé dieťa byť čo najlepším a športovať aj vo voľnom čase.

 

 

SLÁVIK V MŠ - MESTSKÉ KOLO

11. apríla sa v IX. MŠ Kamenského konalo mestské kolo súťaže „Slávik v materskej škole“. Deti zo všetkých mestských MŠ súťažili v dvoch kategóriách, a to v speve ľudových piesní a v speve piesni moderných.

Našu MŠ reprezentovali dve súťažiace – v speve ľudových piesní Terezka Schmidová – získala tretie miesto a Maruška Miková, ktorá školu reprezentovala v speve detských-moderných piesní.

CENA MESTA MICHALOVCE