Vážení rodičia

 

Oznamujeme Vám, že začiatok školského roka 2023/2024 je 04.09.2023 (pondelok).

 

Nástup do MŠ  je od 06:30 hod. do 08:00 hod.

Prevádzka MŠ je od 06:30 hod. do 16:30 hod.

 

Dieťa pri nástupe do MŠ potrebuje:

 

  • detská posteľná bielizeň – obliečka na detský palón, plachta (okrem detí z triedy slimáčiky)

  • pyžamo 

  • prezuvky s pevnou pätou, nie šľapky a kroksy

  • malý uterák s pútkom

  • náhradné oblečenie do skrinky

  • kópia preukazu zdravotného poistenia (iba novoprijaté deti a pri zmene poisťovne)

 

Žiadame vás o označenie všetkých osobných vecí dieťaťa menom!

Informácie o ďalších veciach, ktoré bude Vaše dieťa potrebovať do materskej školy,  Vám dajú triedne učiteľky v triede, ktorú bude vaše dieťa navštevovať.

               

Zoznamy detí budú umiestnené na oznamoch pri vstupe do MŠ a na vchodových dverách pri vstupe do tried.

 

Upozorňujeme rodičov detí, ktoré v školskom roku 2023/2024 budú plniť povinné predprimárne vzdelávanie), aby si od 01.09.2023 pozastavili platby za materskú školu - 20€, 40 €.

 

Tešíme sa na Vás 04.09.2023.