MIKULÁŠ V MATERSKEJ ŠKOLE

Pred oknom – za oknom stojí Mikuláš, povedz nám deduško, čo v tom koši máš. Takou známou piesňou, ale aj inými piesňami a básničkami  privítali deti Mikuláša vo štvrtok 6.decembra v našej MŠ. Mikuláš spolu s čertom a anjelmi sa tak mohli presvedčiť o šikovnosti a usilovnosti všetkých detí, ktorí sa na jeho príchod naozaj dobre pripravili. Za ich usilovnosť a poslušnosť dostali od Mikuláša balíček plný sladkostí. Tešíme sa na Teba Mikuláš opäť o rok.
 

#BeActive

   Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. Hlavnou témou kampane ostáva „#BeActive“, ktorá má nabádať k pohybu, a to nielen počas Európskeho týždňa športu, ale po celý rok.

    Do európskeho týždňa športu sme sa zapojili aj my z MŠ Okružná 19 v Srdiečkovej štafete – štafetový beh. V tento deň nám počasie konečne prialo a tak športovo oblečení a obutí sme čakali zhromaždení na školskom dvore. V úvode Srdiečkovej štafety nám p.uč.Sopociová vysvetlila dôležitosť športu pre zdravé srdiečko. Nasledovala spoločná rozcvička a Srdiečková štafeta sa mohla začať. Bežali všetci, aj najmenší slimáčikovia, ktorí sa nedali zahanbiť starším deťom. Víťazom bol každý, kto sa zapojil a dobehol do cieľa. Ešte spoločná fotografia a deň plný športu a radosti z pohybu sa mohol skončiť.  

 
 

Európsky týždeň mobility v MŠ

„Kombinuj a choď!“ bolo heslo tohtoročného Európskeho týždňa mobility. Naša MŠ sa zapojila zaujímavými aktivitami v dňoch 17. – 20. septembra. Počas týchto dní sa deti oboznámili s pravidlami cestnej premávky, absolvovali jazdu zručnosti na bicykli alebo kolobežke a prechádzali sa v blízkom okolí MŠ. Najočakávanejšou bola aktivita „Na kolieskách do sveta alebo Deň bez &aa cute;ut“, na ktorú sa každý rok tešia všetky deti. V tento deň prišli deti na svojom obľúbenom kolieskovom kamarátovi – bicykli, trojkolke, kolobežke, alebo odrážadle. Deň na kolieskách začal projektom „Póla radí “ v spolupráci s OR PZ Michalovce, v ktorom p. policajtka  upozornila deti zo starších tried na pravidlá bezpečnej jazdy na bicykli, na povinné vybavenie bicykla a nosenie ochranných prvkov pri jazde na bicykli ( reflexné prvky, prilba... ). A potom už začala naozajstná jazda na obľúbených kolieskových kamarátov. Na bezpečnú jazdu dozerali aj páni policajti. Deti ukázali nielen svoju zručnú jazdu, ale aj chuť a radosť  z bicyklovania a kolobežkovania. Dúfajme, že svojich kolieskových kamarátov neodložia, ale budú ešte viacej  využívať aj počas ďalších dní v roku.