Informácie o zapojení MŠ do medzinárodného projektu eTwinning

Čo je eTwinning?  

eTwinning je platforma podporujúca spoluprácu škôl v Európe s využitím informačných a komunikačných technológií (IKT). Ide o najväčšiu a najzaujímavejšiu komunita škôl v Európe.
Jedným  z najdôležitejších prvkov programu eTwinning je spolupráca medzi učiteľmi, žiakmi, školami, rodičmi  a miestnymi orgánmi.
eTwinning sa začal v roku 2005 ako hlavná aktivita e-learningového programu Európskej komisie, od roku 2014 je neoddeliteľnou súčasťou Erasmus+, programu Európskej komisie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport. Projekty eTwinning prebiehajú na základe vzájomnej spolupráce dvoch alebo viacerých partnerských škôl na európskej úrovni.

Zhodnotenie projektu „Decembrový čas prekvapení“

 

V predvianočnom čase od 01.12.2021 do 24.12.2021 sme sa s deťmi z triedy Slimáčiky podieľali na tvorbe a realizácií medzinárodného eTwinning projektu „Decembrový čas prekvapení“. Spolupracovali sme s MŠ zo Slovenska – Komárno a Snina, Česka – Zlín, Poľska- Rybnik). Počas 24 dní deti otvárali okienka na našom virtuálnom adventnom kalendári, v ktorom si namiesto sladkostí našli pozdrav z inej krajiny s aktivitou. Vďaka eTwinningu sa deti učili vzájomnej spolupráci, spoločne zdieľali radosť zo splnených úloh, spoznali kamarátov prostredníctvom online stretnutia. Veľmi si vážime aktívnu účasť rodičov na projekte, keďže aktivity sa plnili aj počas víkendov a sviatkov. Ďakujeme.

Realizácia projektu bola prínosom pre všetkých zúčastnených a najmä pre naše deti. Projekt ako taký je ukončený, ale veríme, že spolupráca s našimi projektovými partnermi bude pokračovať aj v budúcnosti.

Odporúčame vám pozrieť si spomienky z našej materskej školy na tieto výnimočné chvíle v prezentácii.

DEŇ  ZEME

V apríli si pripomenieme Deň Zeme. Tento sviatok vznikol v Spojených štátoch amerických v roku 1970. Zakladateľ  a americký senátor Gaylord Nelson vytvoril tím ľudí , ktorých úlohou bolo vzdelávať širokú verejnosť o ochrane životného prostredia. Akciu naplánovali na 22. apríla, ktorý sa rýchlo stal medzinárodným Dňom Zeme. 
 
A ako môžete pomôcť životnému prostrediu vy? Recyklujte odpad, šetrite vodou a vychovávajte svoje deti k láske k prírode. Ony sú budúcnosťou tejto planéty. Ony budú mať jej osud vo svojich rukách.  Naučte ich, ako správne triediť odpad, ukážte im, čo to vlastne je tá naša zem, ako vyzerá, aké zvieratá na nej žijú. Naučte ich, že musia rešpektovať všetko živé – rastliny, živočíchy aj ľudí. 
 
 
 

Ako sme oslávili Deň vody.

 Voda je zázrakom prírody, našim najväčším bohatstvom, prvoradou potrebou pre život človeka i iných živočíchov a rastlín našej planéty. V MŠ Okružná 19 v Michalovciach nám záleží na tom, aby mali deti základy  environmentálneho cítenia, preto súčasťou nášho Školského vzdelávacieho programu je dôraz na environmentálnu výchovu, ktorá je aj hlavným zameraním našej materskej školy.
  Ak chceme, aby deti pochopili význam vody, najprv im musíme priblížiť, kde všade je potrebná a čoho všetkého je súčasťou. Zážitkovým učením prostredníctvom pútavých aktivít sme zapojili deti do hier a pokusov s vodou, vysvetlili prírodné i fyzikálne javy, ktoré si mohli prakticky overiť v interiérových i exteriérových aktivitách.
  Na úvod sa deti prostredníctvom prezentácie oboznámili s kolobehom vody. Vo vytvorených centrách objavovali „vodnú hudbu“ pomocou rôznej hladiny vody v pohároch. V pokuse „živá voda“ porovnávaním objemu vody polievali kvet, ktorý rástol pred ich očami a pozorovali tvorbu koreňov stromu vo vode. Triedili živočíchov podľa ekosystémov, v ktorom prostredí žijú – vo vode, pri vode, v moriach a oceánoch i za polárnym kruhom. „Vodný bar“ im poskytol možnosť rozlišovať rôzne príchute vody, bublinkovali pomocou slamiek, vyberali perly z vody pomocou pinzety, lovili rybky magnetickou udicou. Pokusom overovali predpoklad, ktoré predmety sa ponoria a ktoré budú plávať. Splnili želanie „zlatej rybke“, ktorá ich poprosila, aby vyčistili rybník od odpadkov, a tak sa hravou formou učili zodpovednosti za dôsledky nesprávneho konania vo vzťahu k prostrediu.
  Vo vonkajšom prostredí ochranárskou aktivitou prenášali cez cestu malé žabky do rybníka a naučili sa novej skúsenosti v ochrane prírody, že sa môžu podieľať na záchrane vodných živočíchov. Zasúťažili si v pohybových aktivitách v nosení krokodílieho vajíčka, behu po mostíku cez rieku a zhadzovaní kolkov z PET fliaš naplnených vodou.
  Veríme, že práve takýmto celostným prístupom prostredníctvom projektového učenia aktívne prispejeme k tomu, aby deti pochopili dôležitosť ochrany vôd v prírode a súvislosť s tým, aby sme mali dostatok zdravej pitnej vody.
 
Paľová Renáta, koordinátorka environmentálnej výchovy