Mikulášska návšteva zo ZŠ

Vo štvrtok 5. decembra triedu motýlikov a včielok navštívili žiaci zo ZŠ Okružná 17. Predviedli deťom krásne mikulášske vystúpenie a priniesli  do našich tried vánok predmikulášskej nálady.Ďakujeme p. učiteľom a žiakom zo ZŠ Okružná 17 za ich návštevu a kultúrne vystúpenie.

 

 
 

VOLEJBALOVÝ TURNAJ

Dňa 29.10 2019 v telocvični IV. ZŠ Michalovce sa uskutočnil volejbalový turnaj rodičov MŠ, ZŠ a tímu MsÚ Michalovce.
Našu materskú školu úspešne reprezent p. Hudáková, p. Balážová, p. Gulová, p.Baláž, p. Kurej a p. Dragúň. Naše úspešné družstvo vybojovalo krásne druhé miesto.
 
Ďakujeme.
 
 
 
 
 

„DEŇ LESA“

Dňa 15.10.2019 sa uskutočnilo naše druhé stretnutie s lesnými pedagógmi – tetou Bertou a ujom Ďusom. Tentoraz sme vycestovali za poznávaním prírody priamo do jej najkrajšieho zákutia – na Morské oko. Najskôr sme navštívili Zvernicu Karná, kam sme priviezli nazbierané gaštany a jabĺčka pre lesné zvieratká a naplnili im krmelce. Dozvedeli sme sa, aké sú rozdiely medzi krmelcami, prečo sa starajú o lesnú zver a prečo sa loví lesná zver.

  Na mieste v CHKO Morské oko sa deti rozdelili na 5 skupín a plnili úlohy lesnej pedagogiky podľa pracovného listu. Napr. pozorovali ryby, hľadali farby v prírode, kamienky, porovnávali stromy, dotýkali sa rastlín... Bezpečne uskutočnili vychádzku po Lesnom náučnom chodníku. Hádali hádanky tety Berty o lesných živočíchoch, počúvali zvuky jeleňa a diviaka, ktoré na nástrojoch napodobnil ujo Ďuso. Na záver jednotlivé skupiny zhodnotili, ako sa im podarilo úlohy splniť. K pekným zážitkom prispelo aj pekné slnečné a mimoriadne teplé počasie.

 

Jesenné tvorivé dielne

V dňoch 15. – 18. októbra sa v priestoroch materskej školy Okružná 19 postupne schádzali tí rodičia, 

 ktorí mali chuť a čas stráviť jesenné popoludnie v tvorivých hrách so svojimi deťmi. Pod rúškom príjemnej hudby popustili uzdu svojej fantázii. Pretvárali tekvice a tekvičky, rôzne druhy zeleniny a ovocia do podoby veselých zvierat, strašidiel či rozprávkových postáv. Kombinovali ich  s rôznymi druhmi prírodnín, ktoré sme si na vychádzkach nazbierali. Zaujatí činnosťou boli  najmä rodičia. Deti najviac tešila ich prítomnosť a spoločné jesenné výrobky na ktoré boli patrične pyšné.

Výstavky v každej triede udivovali bohatosťou aj originalitou a hriali vedomím spoločne stráveného času.

Na kolieskach do sveta

V rámci Európskeho týždňa mobility sme s deťmi v našej MŠ zrealizovali v piatok 20.9.2019 Deň mobility. Cieľom bolo motivovať deti v predškolskom veku k uprednostneniu aktívneho spôsobu dopravy – kolobežkami, odrážadlami a bicyklami. Dodržiavali sme bezpečnostné pokyny a nezabudli ani na prilby a reflexné vesty, ktoré sú u detí v tomto veku povinné. Projekt ,,Póla radí deťom“ predstavila triedam ,,včielok, motýlikov a žabiek" Mgr. Zuzana Rozsypalová z OR PZ v Michalovciach. V súčinnosti s kolegami z OR PZ
v Michalovciach zabezpečili obmedzenie premávky motorových vozidiel pri MŠ. Deti si mohli pod dozorom učiteliek a príslušníkov PZ prejsť samé niekoľkokrát veľký okruh okolo MŠ, čo sme využili na ,,Maratón na kolieskach". Mladší kamaráti nás poriadne povzbudzovali. Ďakujeme.☺
 
 
 
 
 
 
 

Veaelý začiatok školského roka

Slávnostne, netradične, aj s kvapkami dažďa sme otvorili tento školský rok 2019/2020 v areáli MŠ Okružná 19, v Michalovciach. Záhradnú párty odštartoval ujo Ľubo so svojou diskotékou. Nakoľko je naša MŠ zameraná na enviromentálnu výchovu, nachystané boli úlohy pre deti a ich rodičov, ktoré pripravili lesní pedagógovia, Berta a Jozef Staškovci. Deti mohli triediť lesné, jesenné plody, dopĺňať lesné puzzle, čakala ich tieňohra, furmanské preteky, pílenie dreva, ale aj zhotovovanie medailónov, či vtáčich búdok. V triede si prezreli prezentáciu lesnej pedagogiky.

Úžasným bonusom bola pre všetkých ochutnávka skvelých nátierok a šalátov, čajov a sirupov, ktoré v MŠ deťom ponúkame.

Napriek dažďu, ktorý nám opäť potvrdil, že dobrých ľudí sa veľa zmestí, sme to zvládli v jednej triede. Ponuka bola pestrá, nálada skvelá a spomienky na dlhý čas.

Nech sa tento školský rok naozaj vydarí!!!