školská rada

Pôsobnosť a poslanie rady školy

Rada školy  je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy  v  oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy  z pohľadu školskej problematiky.

Funkčné obdobie 2016–2020

Rada školy:

- za pedagogických zamestnancov:

            Ivana Sopociová

            Anna Dudášová

- za nepedagogických zamestnancov:

                Iveta Pilipčincová

- za rodičov:

Ing. Vargová Eva

Babuková Miriam

Mgr. Miková Anna

Kozár Tomáš

- Poslanci a zástupca mesta

Ing., Mgr. Mirko Gejguš

MUDr. Ján Paľovčík

Ing. Ján Ďurovčík, CSc.

Mgr. Juliana Pregová