Včielky: deti 5 - 6 ročné

 -  počet: 25

 -  učiteľky:                          Ivana Sopociová

                                                Ľuboslava Čižmárová  

                                         

                                      

 

NÁVŠTEVA TRŽNICE

1 | 2 | 3 | 4 >>

Oslava stromov

1 | 2 | 3 | 4 >>

TVORIVÁ DIELNIČKA

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

AKTIVITY V SEPTEMBRI

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>