Včielky: deti 5 - 6 ročné

 -  počet: 25

 -  učiteľky:                          Ľuboslava Čižmárová

                                                Ľubica Luteránová   

                                         

                                      

 

Slávik v triede

1 | 2 | 3 | 4 >>

Karneva

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Výtvarná výchova

1 | 2 | 3 >>

Na návšteve v knižnici

1 | 2 | 3 | 4 >>

Pečieme perníky

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Hráme sa

VÝLET ZOO

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

HRÁME SA

TVORIVÉ DIELNE

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

MESTSKÁ POLÍCIA

1 | 2 | 3 | 4 >>

MOBILITA 2018

1 | 2 | 3 >>