Včielky: deti 5 - 6 ročné

 -  počet: 25

 -  učiteľky:                          Ľuboslava Čižmárová

                                                Ľubica Luteránová