Slimáčiky : deti 3 ročné

  - počet  - 19  - učiteľky:  riad. MŠ Melánia Kelemenová

                                                       Eva Olahová

                                                       Ivana Sopociová