Slimáčiky : deti 3 ročné

  - počet  - 21  - učiteľky:  riad. MŠ Melánia Kelemenová

                                                             Ivana Sopociová

                                                        Bc. Ivana Fuleková