Slimáčiky : deti 3 ročné

  - počet  - 19  - učiteľky:  riad. MŠ Melánia Kelemenová

                                                       Eva Olahová

                                                       Ivana Sopociová

                                                         

       

Karneval

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Hry na snehu

Pečieme perníčky

1 | 2 | 3 >>

JABLKOVÉ KRÁĽOVSTVO

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>