Slimáčiky : deti 3 ročné

  - počet  - 21  - učiteľky:  riad. MŠ Melánia Kelemenová

                                                              Eva Oláhová

                                                              Ľubica Luteránová