Slimáčiky : deti 3 ročné

  - počet  - 18  - učiteľky:  riad. MŠ Melánia Kelemenová

                                                            Ľubica Luteránová

                                                               Anna Dudášová