Výbor rodičovského klubu

27.09.2012 21:54

Dňa 16.09.2012 výbor rodičovského klubu odsúhlasil poplatok - 10€ - triedny fond do 30.09.2012

                                                                                          - 10€ - rodičovský fond do 30.10.2012 ( poplatok 3 dieťa z rodiny neplati)

Výbor rodičovského klubu:

- predseda:               Iveta Nadžadyová

- hospodár:               Ing.Andrea Ďurkovičová

- zapisovateľ:            Zuzana Liptáková 

- predseda rev.kom.  Ing.Lucia Šimková

- člen rev.kom.          Zuzana Paľovčíková

- člen:                       Lucia Vargová