Krúžková činnosť v školskom roku 2011/12

04.10.2011 00:00

 

Krúžkovú činnosť v našej MŠ organizujeme na základe záujmu rodičov. V tomto školskom roku budú deti navštevovať krúžok:


  Anglický jazyk - pod vedením Mgr. Želinskej (centrum jazykov MM STAR)

  -  Pohybová príprava - ľudové tance - pod vedením Mge. I. Novotnej

  -  Práca s hlinou - pod vedením Mgr. E. Frankovičovej

  -  Spevácky krúžok - pod vedením Bc. I. Fulekovej

  -  Informačno - komunikačné technológie - IV. a VI. ZŠ

 

Kurz predplaveckej prípravy TJ ORCA sa prekladá na jarné mesiace.