Lienky: deti 3 - 4 ročné

počet: 23

-  učiteľky:            Bc. Milena Polahárová

                                  Eva Olahová