Naša materská škola sa v posledných rokoch zapojila do týchto projektov :