HALLOWEENSKA DISCO - TRESKA

 

Dorotka z Fidorkova navštívila našu materskú školu a pripravila deťom skvelú HALLOWEENSKU PARTY. Deti si pozreli trošku „strašidelné“ divadielko, ale potom, ako sa na poriadnu party patrí, tancovali a zabávali sa spolu s Dorotkou.

Za predstavenia ďakujeme pani Hrivňákovej z triedy „žabky“, ktorá celé predstavenie sponzorovala.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ

 
 
 

DEŇ STROMOV

 
24.10 sa naši predškoláci stretli s lesnou pedagogičkou Ing. B.Staškovou, ktorá pre deti pripravila zaujímavé aktivity zamerané na poznávanie a ochranu našej prírody.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exkurzia v obci Slavkovce a na farme vo Veľkých Raškovciach

Dňa 5.10.2017 trieda včielok a motýľov cestovala za spoznávaním života ľudí v minulosti do obce Slavkovce, kde navštívili „Dom ľudových tradícií a remesiel“. Pani starostka Ing. Pavlíková nás nielen sprevádzala, ale aj vysvetlila, načo všetky predmety slúžili. Potom sme pokračovali do Veľkých Raškoviec na Farmu „Skarabeus Agro“, kde deti videli chov domácich a hospodárskych zvierat, dokonca si mohli niektoré pohladkať. Prezreli sme si historickú zbierku motocyklov a áut pána Kročka a múzeum predmetov a nástrojov. Na záver sme si vyskúšali jazdu na poníkoch.

 

Európsky týždeň mobility

V dňoch od 18.-22.09.2017 prebehol aj v našej MŠ Európsky týždeň mobility. Mal podporiť ekologické myslenie u detí, hľadať a využívať aj iné alternatívy dopravy.
Na každý deň boli pripravené re deti atraktívne a náučné aktivity.
V pondelok sa zahrali na konštruktérov a vytvárali návrhy ekologického dopravného prostriedku z Lega, i rôzneho odpadového materiálu. Naučilisa pieseň od Mira Jaroša – Na ceste.
V utorok si vypočuli zaujímavú prednášku - „Ja som správny chodec, cyklista“ - p. Stanislava Bamburáka, z Mestskej polície Michalovce. Neskôr si prakticky overili svoje vedomosti aj priamo na ceste.
„Jazdu zručnosti“ na bicykloch a kolobežkách si vyskúšali v stredu.
Vo štvrtok kreslili na tému - „Na kolieskach do sveta“
Posledný deň v týždni bol „Dňom na kolieskach“. Deti prišli do MŠ na vlastných dopravných prostriedkoch – bicykloch, kolobežkách, odrážadlách. Jazdili, šantili a zdolávali rôzne prekážky.
Spoločne sme sa aktívne zapojili do Európskeho týždňa mobility a odniesli sme si veľa krásnych zážitkov.