EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY

      

Európsky týždeň mobility (ETM) sa koná každý rok od 16. do 22. septembra s cieľom povzbudiť samosprávy, aby zaviedli a podporovali opatrenia udržateľnej mestskej mobility, aby vyzvali svojich obyvateľov využívať pre  prepravu  multimodálnu dopravu (peši, bicyklom či  hromadnou dopravou) -  alternatívy osobných motorových vozidiel. Tento rok sa bude kampaň zameriavať na propagáciu ekonomických prínosov inteligentnej a udržateľnej mobility pre jednotlivcov, organizácie a spoločnosť.

Aj vy máte možnosť aktívne sa zapojiť do tejto kampane,odložiť motorové vozidlá a využiť na cestu do materskej školy niektorý z alternatívnych spôsobov.
SPRIEVODNÉ AKTIVITY:

  • 18.09.2017 - Zaspievaj si: „NA CESTE SI DÁVAJ POZOR

    Aktivita spojená s výrobou ekologického dopravného

    prostriedku

  • 19.09.2017 - „JA SOM SPRÁVNY CYKLISTA“

    Prednáška v spolupráci s MsP Michalovce.

  • 20.09.2017 - „JAZDA ZRUČNOSTI“

Jazda zručnosti na bicykli, kolobežke.

     - 21.09.2017 „NA KOLIESKACH DO SVETA“

        Kreslíme na chodník – asfaltová galéria.

  • 22.09.2017 „DEŇ NA KOLIESKACH“

(v tento deň si deti v rámci možností donesú

bicykle, kolobežky, odrážadlá ....   

 

 

 

 Riaditeľka MŠ oznamuje, že dňa 04.09.2017 od 6,30 hod.

sa otvoria brány našej materskej školy.

                                          (zoznam detí nájdete v oznamoch v areály MŠ, alebo na dverách jednotlivých tried).

                                          Dieťa pri nástupe do MŠ potrebuje: - prezuvky - pevná obuv

                                                                                                   - uterák

                                                                                                   - pyžamo

                                                                                                   - náhradné oblečenie - u mladších detí

                                                                                                   - novoprijaté deti - prefotený preukaz poistenca.

                                      Všetko je potrebné označiť menom - značkou.

                                       Informácie o ostatných veciach, ktoré budú vaše deti potrebovať v MŠ získate od 

                                       učiteliek jednotlivých tried. 

                                       Ďakujeme.