Žabky: deti 4 - 5 ročné

             -  počet: 25

                         -  učiteľky:             Mgr. Alena Hatráková 

                                                                 Gabriela Sokologorská

TVORIVÉ DIELNE

1 | 2 | 3 | 4 >>