Žabky: deti 4 - 5 ročné

             -  počet: 25

                         -  učiteľky:              Bc.Milena Polahárová  

                                                               Anna Dudášová

Karneval

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>