Slimáčiky : deti 3 ročné

  - počet  - 21  - učiteľky:  riad. MŠ Melánia Kelemenová

                                                       Renáta Paľová

                                               Mgr. Alena  Hatraková

TÝŽDEŇ  MOBILITY

Fotogaléria: Mikuláš

<< 9 | 10 | 11 | 12 | 13

SLIMÁČIKY