Slimáčiky : deti 3 ročné

  - počet  - 21  - učiteľky:  riad. MŠ Melánia Kelemenová

                                                       Renáta Paľová

                                               Mgr. Alena  Hatraková

TÝŽDEŇ  MOBILITY

Fotogaléria: Mikuláš

<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

SLIMÁČIKY