Krúžková činnosť v MŠ

30.09.2012 00:00

V októbri začnína krúžková činnosť

Krúžkovú činnosť v našej MŠ organizujeme na základe záujmu rodičov. V tomto školskom roku budú deti navštevovať krúžok
   -  Anglický jazyk - pod vedením Mgr. Želinskej (centrum jazykov MM STAR)

      streda a piatok  -  14,00 - 14,30

  -  Pohybová príprava - ľudové tance - pod vedením uč. p. Evi Olahovej

     streda - 12,30 - 13,30

  -  Práca s hlinou - pod vedením Mgr. E. Frankovičovej

     utorok - I.sk - 12,30 - 13,30

               - II.sk- 13,45 - 14,45

  -  Spevácky krúžok - pod vedením Bc. I. Fulekovej

      štvrtok - 12,30 - 13,30

  -  Informačno - komunikačné technológie - IV. a VI. ZŠ

     streda - dopoludnie