Lienky: deti 3 - 4 ročné

počet: 23

-  učiteľky:            Bc. Ivana Fuleková

                                  Renáta Paľová

Deň matiek

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Remeslá

1 | 2 | 3 >>

Karneval

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Hráme sa a zabávame

1 | 2 | 3 | 4 >>

Pečieme permíčky

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

TVORIVÉ DIELNE

1 | 2 | 3 | 4 >>