Lienky: deti 3 - 4 ročné

počet: 23

-  učiteľky:            Bc. Ivana Fuleková

                                  Renáta Paľová