Ďakujeme všetkým fyzickým osobám i právnickym subjektom, rodičom, starým rodičom, priateľom našej materskej školy za poskytnutie 2% z dane z príjmu v kalendárnom roku 2017.

V súlade s §50 zákona č. 595/2003 Z.z. o daní z príjmov sa prostriedky poukázané pre našu materskú školu využijú na:

- ochranu a podporu zdravia detí (aktivity a projekty, napr. podpora bezpečného prostredia MŠ)

- podporu a rozvoj telesnej kultúry a športu detí (inovácia tel. náradia a náčinia, aktivity a projekty pre rozvoj pohybových schopností...)

- podporu vzdelávania (modernizácia učebných pomôcok)

- ochranu a tvorbu prostredia MŠ (revitalizácia areálu MŠ, vybavenie školského dvora, tried).

1. Zamestnanci - je potrebné, aby tlačivo zaslali do 30.04.2018 na príslušný daňový úrad 2 tlačivá: potvrdenie o vyaplatení dane a vyhlásenie o poukázaní 2%.                                                                        

2. Podnikatelia, (alebo tí, ktorí si podávajú daňové priznanie sami) - vyplnia dané údaje priamo do daňového priznania.

Tlačivá u pani učiteľky v triede

Ďakujeme.

 

 VITAJTE NA NAŠOM WEBE   

Vítame Vás na internetovej stránke Materskej školy Okružná 19, Michalovce. Veríme, že bude pre Vás príjemným prekvapením a poskytne Vám dostatočný a prehľadný systém informácií o aktivitách, podujatiach, výkonoch a plánoch detí v tejto škole, ktorá je situovaná v pokojnej a obľúbenej časti mesta Michalovce

 

SO SLNIEČKOM ZA POZNANÍM