SO SLNOEČKOM ZA POZNANÍM

Naša MŠ vypracovala projekt  Chodník: So slniečkom za poznaním - výzva Gesto pre mesto - Raiffeisen banky. Naším zámerom je vytvoriť aktívne učebné prostredie v časti školského dvora materskej školy. Jeho vybudovaním vytvoríme predpoklady, ktoré prirodzene povedú deti ku skúmaniu predmetov, javov a situácií pokusom a omylom alebo jednoduchým pozorovaním. Súčasťou cestičky budú interaktívne panely zamerané na rozvoj logického myslenia, experimentovanie s prírodnými javmi (svetlo a tiene, magnetizmus, sila zvuku a pod.), lanová dráha rozvíjajúca psychomotorické kompetencie.

 

Hlasujte za projekt  na zlepšenie školského dvora našej MŠ, na ktorý Raiffeisen banka prispeje sumou 1 000 €, a získajte dobrý pocit.
Kliknite na:

https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/michalovce/2618 - projekt  Chodník: So slniečkom za poznaním 
 
Každý hlas je potrebný. Ak môžete, oslovte čo najviac ľudí vo svojom okolí ochotných podporiť dobrú myšlienku pre naše deti.
 
Ďakujeme.

 VITAJTE NA NAŠOM WEBE   

Vítame Vás na internetovej stránke Materskej školy Okružná 19, Michalovce. Veríme, že bude pre Vás príjemným prekvapením a poskytne Vám dostatočný a prehľadný systém informácií o aktivitách, podujatiach, výkonoch a plánoch detí v tejto škole, ktorá je situovaná v pokojnej a obľúbenej časti mesta Michalovce

 

SO SLNIEČKOM ZA POZNANÍM