VITAJTE NA NAŠOM WEBE   

                       

Vítame Vás na internetovej stránke Materskej školy Okružná 19, Michalovce. Veríme, že bude pre Vás príjemným prekvapením a poskytne Vám dostatočný a prehľadný systém informácií o aktivitách, podujatiach, výkonoch a plánoch detí v tejto škole, ktorá je situovaná v pokojnej a obľúbenej časti mesta Michalovce.

 

Vážení rodičia.

Naše srdečné poďakovanie patrí všetkým Vám, ktorí ste nám prejavili dôveru a venovali 2 percentá z daní v prospech vaších detí. 

Finančné prostriedky budú tak ako každý rok použité na  skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a skvalitnenie vybavenia školy.

Ďakujeme.